Punct de vedere – carburanti

Social

Referitor la informațiile apărute în spațiul public cu privire la anunțul de participare publicat în SICAP cu nr. CN1020166/02.04.2020 având ca obiect atribuirea acordului-cadru de furnizare de „Carburanți (motorină și benzină) pe bază de carduri electronice pentru parcul auto al Primăriei Municipiului Arad și pentru utilajele din dotarea bazelor sportive aflate în administrarea acesteia”, cu o durată de 4 ani, Primăria Municipiului Arad face următoarele precizări:Ne bucurăm pentru grija acordată pe fondul actualei crize, cu privire la resursele necesare și modalitatea alocării și gestionării acestora, ca urmare am optat, ca o administrație responsabilă ce suntem, pentru încheierea unui Acord cadru de furnizare cu o durată de 4 ani, așa cum prevede art. 107 din HG 395/2016 coroborat cu prev. art. 114 din Legea 98/2016.

Acordul cadru ar permite, în orice moment, asigurarea cantității necesare de carburanți în baza încheierii unor contracte subsecvente, în funcție de resursele financiare alocate în acest scop. Numai în acest fel poate fi asigurată continuitatea activității compartimentelor din cadrul autorității contractante.

  • legislația în domeniul achizițiilor publice reglementează utilizarea acordului-cadru, atât ca tehnică de achiziție, cât și ca instrument, fiind însă considerată o modalitate specială de atribuire, de care se poate uza în anumite situații specifice. Astfel, acordul-cadrul, ca instrument în achiziții publice, este definit potrivit art.3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ca fiind acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorități contractante şi unul ori mai mulți operatori economici, care are ca obiect stabilirea termenilor şi condițiilor care guvernează contractele de achiziție publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce privește prețul şi, după caz, cantitățile avute în vedere.la determinarea cantităților estimate minime și maxime aferente acordului cadru (4 ani), cât și a contractelor subsecvente s-a ținut cont de numărul de autovehicule din parcul auto al autorității, precum și de consumul de carburant pentru fiecare autovehicul în parte, stabilit prin Dispoziția
    Primarului Municipiului Arad nr. 297/21.02.2020, cu modificările și completările ulterioare, de HCLM nr. 568/13.11.2019 privind stabilirea componenței parcului auto al Municipiului Arad, de prețurile practicate pe piața de profil, precum și de disponibilitatea alocării fondurilor necesare.

La alegerea acestei metode speciale s-a ţinut cont şi de următoarele:

  • caracterul repetitiv, prevăzut cu limite minimale şi maximale pentru o perioadă determinată
  • acordul-cadru va permite autorităţii contractante atribuirea de contracte subsecvente, în funcţie de necesităţile concrete ale acesteia, în perioada de timp pentru care a fost încheiat acesta.
  • prin această modalitate de achiziţionare, autoritatea şi-a stabilit nişte limite de contractare, ca urmare va elimina stresul iniţierii unei noi proceduri pentru cantităţile suplimentare. -posibilitatea semnării acordului-cadru (unei înțelegeri scrise), fără ca autoritarea să deţină resursele financiare necesare achiziţionării.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.