Comunicat avans UTA

Social

Ca urmare a informațiilor apărute în presa scrisă și în mediul online cu privire la valoarea avansului acordat de Municipiul Arad societății DRAST COMPANY SRL pentru continuarea lucrărilor la Stadionul UTA, Primăria Arad face următoarele precizări:
În conformitate cu Hotărârea 264/2003 cu modificările și completările ulterioare și anexele sale, coroborat cu subcapitolul 18.5 din contractul încheiat între Municipiul Arad și SC DRAST COMPANY SRL, “Achizitorul are dreptul de a acorda avans în condițiile prevăzute de HG 264/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Justificarea și recuperarea avansului se face în condițiile legii din facturile emise după execuția lucrărilor.”. Cu toate că hotărârea guvernamentală punctează faptul că “valoarea avansului în cazul executării unor lucrări din fonduri publice poate fi de până la 15% din valoarea prevăzută în contract”, beneficiarul, respectiv Municipiul Arad, a acordat valoarea maximă admisă de lege ca avans la începerea lucrărilor, respectiv 15% din valoarea contractului..

Operatorul economic a fost însțiințat de acest lucru prin adresa cu numărul 17504/05.03.2020.
“Atâta timp cât ambele părți respectă prevederile contractuale, sunt sigur că stadionul UTA va fi finalizat la timp. Avansul acordat pentru continuarea lucrărilor a fost în conformitate cu legile în vigoare și prevederile contractuale. Pentru detalii se poate consulta Hotărârea 264/2003 cu modificările și completările ulterioare. Pentru noi documentele sunt grăitoare, nu vorbele. “, a concluzionat primarul municipiului Arad, Călin Bibarț.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.