Transparenta decizionala

Călin Bibarţ, Primarul Municipiului Arad,În conformitate cu prevederile Legii 52/2003, transmit următorul ANUNŢ Începând cu data de marți, 01.09.2020, la intrarea în Primăria MunicipiuluiArad, este afişat următorul document privind: Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de transparențădecizională pentru proiectul de hotărâre Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Ansamblu de clădirirezidențiale, […]

Continue Reading

Transparenta decizionala

Nr. 61367/28.08.2020Călin Bibarţ, Primarul Municipiului Arad,În conformitate cu prevederile Legii 52/2003, transmit următorul ANUNŢ Începând cu data de vineri, 28.08.2020, la intrarea în Primăria MunicipiuluiArad, este afişat următorul document privind:Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de transparență decizională pentru proiectul de hotărâre Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): „Construire ansamblu […]

Continue Reading

Transparenta decizionala Primaria Arad

Nr. 57213/14.08.2020Călin Bibarţ, Primarul Municipiului Arad,În conformitate cu prevederile Legii 52/2003, transmit următorul ANUNŢ Începând cu data de vineri, 14.08.2020, la intrarea în Primăria MunicipiuluiArad, este afişat următorul document privind: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanismPlanului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Construire locuinţă, str. Agricultorilor nr. 14, municipiul […]

Continue Reading

Transparenta decizionala

Nr. 52366/29.07.2020Călin Bibarţ, Primarul Municipiului Arad,În conformitate cu prevederile Legii 52/2003, transmit următorul A N U N Ţ Începând cu data de miercuri, 29.07.2020, la intrarea în PrimăriaMunicipiului Arad, este afişat următorul document privind:Proiect de hotărâre privind conferirea unor titluri și distincții cu prilejul “Zilelor Aradului”, ediția 2020 – inițiativa primarului ; Proiect de hotărâre […]

Continue Reading

Transparență decizională

Nr. 45152/03.07.2020Călin Bibarţ, Primarul Municipiului Arad,În conformitate cu prevederile Legii 52/2003, transmit următorul A N U N Ţ Începând cu data de vineri, 03.07.2020, la intrarea în PrimăriaMunicipiului Arad, este afişat următorul document privind:Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): ZONĂ REZIDENȚIALĂ, […]

Continue Reading

Transparenta decizionala

Începând cu data de miercuri, 10.06.2020, la intrarea în PrimăriaMunicipiului Arad, este afişat următorul document privind:Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de transparență decizională pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU):Zonă cu funcțiuni de servicii, comerț și logistică”, amplasament DN 7 Arad-Nădlac dreapta, direcția Nădlac, Km 554+948, extras CF. nr. […]

Continue Reading

Transparenta decizionala

Nr. 33799/21.05.2020Călin Bibarţ, Primarul Municipiului Arad,În conformitate cu prevederile Legii 52/2003, transmit următorul A N U N Ţ Începând cu data de joi, 21.05.2020, la intrarea în PrimăriaMunicipiului Arad, sunt afişate următoarele documente privind:Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanismPlan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): „Zonă rezidențială – Locuințe […]

Continue Reading

Transparenta decizionala

Nr. 31254/11.05.2020Călin Bibarţ, Primarul Municipiului Arad,În conformitate cu prevederile Legii 52/2003, transmit următorul ANUNŢ Începând cu data de luni, 11.05.2020, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afişate următoarele documente privind:Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Modernizare DJ 709G, inclusiv pod […]

Continue Reading