Transparență decizională

Social

Nr. 45152/03.07.2020
Călin Bibarţ, Primarul Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile Legii 52/2003, transmit următorul

A N U N Ţ

Începând cu data de vineri, 03.07.2020, la intrarea în Primăria
Municipiului Arad, este afişat următorul document privind:
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU):

ZONĂ REZIDENȚIALĂ, Mun. Arad, Județul Arad, Str. Rosmarin, F.N.,conform extraselor C.F. cuprinse în Anexă, beneficiari: Astalos Horia Radu, Astalos Ioana Miorița, Constantinescu Attila, Constantinescu Emil, Plavea Remus, Plavea Daniela Alexandra, Boar Alina, Grad Gheorghe, Grad Simona Alina, Moldovan Georgeta Rodica, Antochi

Ciprian, Antochi Cecilia Anca – iniţiativa primarului
Până la data de 22.07.2020, la registratura Primăriei Municipiului
Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind aceste documente.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu data de
06.07.2020, pe pagina www.primariaarad.ro , sau la Serviciul Relaţii cu
Publicul, camera 5, Luni Marți, Miercuri între orele 08:30 – 15:30, Joi între
orele 08:30 – 17:30, Vineri între orele 08:30 – 14:00.
Proiectul de hotărâre poate fi studiat la adresa www.primariaarad.ro,
secțiunea Activități normative – Transparență decizională – Proiecte de
hotărâri.

PRIMAR Călin Bibarț
Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.