Lista de priorităti pentru locuintele sociale

Social
Primăria Municipiului Arad, anunță că în perioada 09.03.2020 – 13.03.2020, se afișează lista de priorități a persoanelor care au solicitat locuințe sociale în perioada 01.08.2017 – 31.12.2019, la sediul Primăriei Municipiului Arad, Palatul Cenad, Serviciul Relații cu Publicul. Punctajul a fost calculat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.52/2016, cu privire la aprobarea criteriilor de punctare pentru soluționarea cererilor de locuință sociale, aprobarea formularului de înscriere pe lista de priorități și actele justificative pentru întocmirea dosarului.
De la data de 13.03.2020 curge un termen de 5 (cinci) zile lucrătoare pentru depunerea eventualelor contestații. Contestațiile se rezolvă în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, de la data înregistrării acestora, de către Comisia de analizare a dosarelor de repartizare a locuințelor sociale.Listele finale după soluționarea contestațiilor se supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Arad, urmând ca după aprobare, să fie afișate la sediul Primăriei Municipiului Arad.Atribuirea locuințelor se asigură în ordine descrescătoare a punctajului, de către Comisia de analiză a dosarelor de repartizare a locuințelor sociale, în funcție de disponibilul de locuințe.Locuința atribuită, nu poate fi refuzată decât în condițiile în care se renunță și la dreptul locativ astfel câștigat.Persoanele/familiile evacuate din imobilele retrocedate foștilor proprietari, aflate pe lista de priorități întocmită în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.117/2007, privind stabilirea criteriilor pentru ordinea de prioritate a repartizării locuințelor din fondul locativ de stat, familiilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de OUG nr.40/1999, vor avea prioritate la obținerea unei locuințe.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.